รายละเอียดกิจการ

Products in the paknakhon

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลปากนคร

สินค้าในชุมชนตำบลปากนคร


1.  ขนมทองม้วนสดคุณสุนีย์ ชูแก้ว (อสม)

2.  ขนมทองม้วนคุณสุนีย์ ชูแก้ว (อสม)

3.  ขนมจากคุณบุญเทิ่ม

4.  น้ำมะพร้าวน้ำหอมคุณบุญเทิ่ม

5.  วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนคุณบุญเทิ่ม

6.  ขนมพองทรงเครื่อง(รสกุ้ง)กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านคลองขุด

7.  น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพพี่พร(อสม)

8.  ขนมพองเค็มทรงเครื่องป้ามาลี

9.  ขนมหม้อแกง(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร)

10.  ขนมเม็ดขนุน(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร)

11. ข้าวเหนียวมูลกินกับขนม(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร)

12. ไข่เค็ม(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร)

13. ไข่เป็ดสด(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร)

14. น้ำส้มจากป้าภา

15. ปลาไอ้โม่แดดเดียวพี่เจื้อง

16. ผักปลอดสารพิษพี่เจื้อง

17. ปุ๋ยคอกพี่นอมนางยา

18. กลุ่มผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง”รักษ์คอน”

19. กลุ่มเครื่องเงิน(หมู่ที่5)

20. เครื่องแกงกะทิ ป่า คั่ว (เครื่องแกงนางยา)

21. เครื่องแกงส้ม(เครื่องแกงนางยา)

22. ไม้กวาดใยตาลโตนด

เครื่องแกงกะทิ

เครื่องแกงส้ม

เครื่องแกงส้ม

เครื่องแกงส้ม

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

 • ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

 • ชื่อกิจการ/ร้านค้า :
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลปากนคร
 •  
  Products in the paknakhon
 • ข้อมูลธุรกิจ

 • ประเภทธุรกิจ :
  1. ผู้แทนจำหน่าย
 • ข้อมูลติดต่อ

 • ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ต.ปากนคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
 • ประเทศ :
  ไทย
 • ข้อมูลอื่นๆ

 • เงินทุนจดทะเบียน :
  not show
 • รายได้ต่อปี :
  not show
 • จำนวนพนักงาน :
  0 - 50

ใบรับรองมาตราฐาน

otop

otop