ขนมเม็ดขนุน(ผลิตภัณธ์จากชุมชนต.ปากนคร)

อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

1,219
บาท
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. ขนมเม็ดขนุน(ผลิตภัณธ์จากชุมชนต.ปากนคร)
 • ยี่ห้อ :
  ขนมเม็ดขนุน(ผลิตภัณธ์จากชุมชนต.ปากนคร)
 • รุ่นสินค้า :
  ICT18
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ขนมเม็ดขนุน(ผลิตภัณธ์จากชุมชนต.ปากนคร)

อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สนใจสินค้าติดต่อ  คุณจุรีพร แสงวิเชียร ครูกศน.ตำบลปากนคร  โทร. 0862741794

Line : 0862741794

         

                   ราคากล่องละ 10 บาท


          ผลิตภัณฑ์จากชุมชนตำบลปากนคร ของหมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร  เป็นโครงการของกศน.ตำบลปากนคร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   ได้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพนี้จึงได้จัดทำ โครงการการเลี้ยงเป็ดไข่ขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวสามารถนำมาดัดแปลงทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการแปรรูปเป็นไข่เค็ม  การทำขนมหม้อแกง  การทำขนมเมล็ดขนุน และทำข้าวเหนียวมูลกินกับขนม  และที่สำคัญคือ งบประมาณการลงทุนก็อยู่ในระดับที่สามารถทำได้

วิดีโอ

ถาม-ตอบ