วิธีการสั่งซื้อ


ราคากิโลกรัมละ 120 บาท

ไม่รวมค่าจัดส่ง