ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลปากนคร

18/09/2558 22:14:43
1,653

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลปากนคร  ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2554  ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลปากนคร” ขนาด L โดยได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง  พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL และได้รับการสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Fttx เป็นการนำสายใยแก้วนำแสงมาเชื่อมใช้อินเทอร์เน็ตจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร และมีสัญญาณ Wi-Fi  ในการให้บริการ

วัน – เวลา เปิดให้บริการ

วัน – เวลา เปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์          เวลา 09.00 – 17.30 น.

วันเสาร์                                    เวลา 09.00 – 15.00 น.

                                      (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

โครงการการฝึกอบรมของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลปากนคร (สรุป)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. ประจำปีงบประมาณ 2555   สนับสนุนงบประมาณ 6,750  บาท

  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

2. ประจำปีงบประมาณ 2558  สนับสนุนงบประมาณ 10,500 บาท

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ประจำปีงบประมาณ 2558
  • โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่

1. ประจำปีงบประมาณ  2556  สนับสนุนงบประมาณ  19,300 บาท

  • โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

2. ประจำปีงบประมาณ 2557  สนับสนุนงบประมาณ  42,200  บาท

  • โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากนคร ประจำปีงบประมาณ 2557
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ประจำปีงบประมาณ 2557

3. ประจำปีงบประมาณ 2558  สนับสนุนงบประมาณ  32,900  บาท

  • โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากนคร ประจำปีงบประมาณ 2558
  • โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word 2010 สำหรับการทำงานเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2558