กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (22)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 ICT001 ขนมทองม้วนสดพี่นีอสม. 20 กล่อง 20.00
2 ICT002 ขนมทองม้วนพี่นีอสม. 100 ถุง 20.00
3 ICT003 ขนมจากคุณบุญเทิ่ม 50 มัด 20.00
4 ICT004 น้ำมะพร้าวน้ำหอมคุญบุญเทิ่ม 50 ลูก 10.00
5 ICT005 วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนคุณบุญเทิ่ม 50 ถุง 10.00
6 ICT006 ขนมพองทรงเครื่อง(รสกุ้ง)กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านคลองขุด 100 ถุง 10.00
7 ICT007 น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพพี่พร(อสม) 20 กระป๋อง 10.00
8 ICT008 ขนมพองเค็มทรงเครื่องป้ามาลี 50 แผ่น 5.00
9 ICT009 ขนมหม้อแกง(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร) 50 กล่อง 10.00
10 ICT010 ขนมเม็ดขนุน(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร) 30 กล่อง 10.00
11 ICT011 ข้าวเหนียวมูลกินกับขนม(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร) 30 กล่อง 10.00
12 ICT012 ไข่เค็ม(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร) 30 ลูก 60.00
13 ICT013 ไข่เป็ดสด(ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต.ปากนคร) 30 ลูก 4.00
14 ICT014 น้ำส้มจากป้าภา 20 กระป๋อง 10.00
15 ICT015 ปลาไอ้โม่แดดเดียวพี่เจื้อง 5 กิโลกรัม 100.00
16 ICT016 ผักปลอดสารพิษพี่เจื้อง 2 กิโลกรัม 30.00
17 ICT017 ปุ๋ยคอมพี่นอมนางยา 10 ถุง 30.00
18 ICT018 ผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง 100 ชิ้น 1,000.00
19 ICT019 เครื่องเงิน(หมู่ที่5) 50 กิโลกรัม 300.00
20 ICT020 เครื่องแกงกะทิ ป่า คั่ว (เครื่องแกงนางยา) 30 กิโลกรัม 120.00
21 ICT021 เครื่องแกงส้ม(เครื่ืองแกงนางยา) 30 กิโลกรัม 120.00
22 ICT022 ไม้กวาดทำด้วยใยตาลโตนด 2 ชิ้น 50.00
* สกุลเงิน บาท