ติดต่อกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลปากนคร

หมู่ที่ 3 ต.ปากนคร อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000

075-318790

075-318790

nantsuwankadee@gmail.com

  • @thailandmall.net